KLUB VODNÍCH SPORTŮ

POZVÁNKA na jednání valné hromady Klub vodních sportů Hranice

Jednání valné hromady

Jednání valné hromady

Datum konání : SOBOTA dne 21. 3. 2015 v 15:00 hodin

Místo konání : areál Loděnice – klubovna
Klub vodních sportů Hranice

PROGRAM :

1. Zahájení, schválení programu valné hromady, kontrola usnesení minulé valné hromady
2. Změna stanov
3. Zpráva o činnosti a o hospodaření za rok 2014, schválení účetní závěrky
4. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2015
5. Volba orgánů
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

NÁVRH STANOV (PDF)

Šárka Dohnalová, předsedkyně, Klub vodních sportů Hranice