KLUB VODNÍCH SPORTŮ

POZVÁNKA na jednání valné hromady Klub vodních sportů Hranice, z.s.

Jednání valné hromady

Jednání valné hromady

Datum konání : SOBOTA dne 2. 4. 2016 v 16:00 hodin

Místo konání : areál Loděnice – klubovna
Klub vodních sportů Hranice, z.s.

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Procedurální záležitosti VH
3. Úvodní slovo a zpráva předsedy
4. Zpráva o činnosti a o hospodaření za rok 2015, schválení účetní závěrky
5. Návrh činnosti a rozpočtu na rok 2016
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

POZVÁNKA  (PDF)

Šárka Dohnalová – předseda, Klub vodních sportů hranice, z.s.