KLUB VODNÍCH SPORTŮ

POZVÁNKA na jednání valné hromady Klub vodních sportů Hranice, z.s.

Klub vodních sportů Hranice

Klub vodních sportů Hranice

Datum konání : ČTVRTEK dne 29. 3. 2018 v 16:00 hodin

Místo konání : areál Loděnice – klubovna
Klub vodních sportů Hranice, z.s.

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Procedurální záležitosti valné hromady
3. Úvodní slovo a zpráva předsedy
4. Zpráva o činnosti za rok 20167 a plán činnosti na rok 2018
5. Zpráva o hospodaření za rok 2016, schválení účetní závěrky
6. Návrh rozpočtu na rok 2018
7. Diskuse
8. Schválení usnesení valné hromady
9. Závěr

Každý člen Klubu vodních sportů Hranice, z.s. má právo se valné hromady zúčastnit. Členy ve věku do 18 let může zastupovat odpovědný zástupce.

POZVÁNKA  (PDF)

Šárka Dohnalová – předseda, Klub vodních sportů Hranice, z.s.