KLUB VODNÍCH SPORTŮ

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY KLUB VODNÍCH SPORTŮ HRANICE, Z.S.

Datum konání : PÁTEK dne 29. 3. 2019 v 18:00 hodin

Místo konání : areál Loděnice – klubovna
Klub vodních sportů Hranice, z.s.

PROGRAM :

1. Zahájení
2. Procedurální záležitosti valné hromady
3. Úvodní slovo a zpráva předsedy
4. Zpráva o činnosti za rok 2018 a plán činnosti na rok 2019
5. Zpráva o hospodaření za rok 2018, schválení účetní závěrky
6. Návrh rozpočtu na rok 2019
7. Diskuse
8. Schválení usnesení valné hromady
9. Závěr

Každý člen Klubu vodních sportů Hranice, z.s. má právo se valné hromady zúčastnit. Členy ve věku do 18 let může zastupovat odpovědný zástupce.

POZVÁNKA  (PDF)

Šárka Dohnalová – předseda, Klub vodních sportů Hranice, z.s.